SHËRBIME SPITALORE NË REMEDIKA

REMEDIKA SHËRBIME

Në bashkëpunim me Remedika, ne ofrojmë shërbimet e mëposhtme:

  • Lindje ( spontane ose me prerje cezariane)
  • Ndërprerje e shtatzënisë së hershme patologjike ( deri në javën e 12-të, të shtatzënisë, në pajtim me ligjin)
  • Amniocenteza (AC)
  • Horion biopsi (CVS)
  • Përcaktimi i pjekurisë fetale të frytit (L/S ratio)
  • Kiretazh (CEF)
  • Llaparoskopi dhe histeroskopi (LPSC et HSC) – intervenimet punohen me prof. Dr. Gligor Dimitrov
  • Inseminim (Insemination)