LISTA E ÇMIMEVE

LISTA E ÇMIMEVE

 • UT vagjinal (EKO) – 1.500,оо
 • PAP test – 300,оо den.
 • Ekzaminim vaginal – 500,оо den.
 • Folikulometri – 500,оо den.
 • Këshillim me dokumentacion mjekësor – 1.000,оо den.
 • Aplikim i spirales (IUD) – 1.000,оо den.
 • Heqja e spirales – 500,оо den
 • Pako 5 brisa (cervix, vagina, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma/ Mycoplasma) me urinokulturë – 2.600,oo den.
 • Bris për cerviks – 900,оо den
 • Bris për vagjinë – 900,оо den
 • Bris për Chlamydia trachomatis – 700,oo den.
 • Bris për Ureaplasma/ Mycoplasma – 800,oo den.
 • Urinokulturë – 300,оо den.
 • Spermokulturë – 900,оо den.
 • HPV tipizim – 3.600,оо den.
 • Bris për GBS – 500,оо den.
 • Pako hormonale (FSH, LH, PRL, E2)- 200,оо den.
 • Hormonet e tiroides (TSH, fT4) – 1.400,оо den.

Marrja e mostrave (briseve) për analiza mikrobiologjike dhe bris për HPV tipizim – nuk paguhen! Çmimet janë përcaktuar nga laboratori Avicena.

 • UT gjatë shtatzënisë – 500,оо den.
 • Skrining për Daun sindromë (Down Syndrom) në tremujorin e parë nga java e 11-të deri në javën e 13-të– 2.000,оо den.
 • Skrining për anormalitete gjatë tremujorit të dytë nga java e 19-të deri në javën 21 – 2.000,оо den.
 • Dopler gjatë shtatzënisë – 500,00 den.
 • UT vagjinal dhe PAP test – 2000,оо den.
 • Ekzaminim vagjinal + UT vagjinal + PAP test – 3.000,00 den.
 • Ekzaminim vagjinal +PAP test – 500,00 den.

Shënim

Të gjitha materialet e pacienteve që do të merren në ordinancë, janë në barë të pacientes, në lidhje me transportin e tyre deri te institucioni mjekësor përkatës.Rezultatet e ekzaminimeve mikrobiologjike do T’ju jepen në këqyrje për 2 ditë pune, ndërsa ato të PAP testit për 7 – 10 ditë.Rezultatet mund t’i merrni nga ordinanca jonë.

Ordinanca mundëson lirim për nxënës të shkollave të mesme, studentë dhe pensionistë, si dhe gjatë vitit për të gjithë pacientët të tjerë.Për këto lirime do të njoftoheni në kohë nëpërmjet ueb faqes dhe FB profilit tonë.