Dr. Lidija J. Grunevska

Dr.  Lidija J.  Grunevska është specialist gjinekolog akusher me 25 vjet përvojë pune.  Ka specializuar në Klinikën e Gjinekologjisë dhe Akusherisë (KGJA), ku vazhdon të punojë në repartin Salla për lindje (4 vjet), në repartin Shtatzëni patologjike ( 5 vjet) dhe repartin Sterilitet dhe IVF (6 vjet).

Veprimtarinë e saj e vazhdon në praktikën private, në ordinancën e vet ISHP JURUKOVSKI dhe në spitalin privat REMEDIKA si bashkëpunëtore e jashtme.

Edukohet në vazhdimësi, merr pjesë në punëtori, simpoziume dhe kongrese, kryesisht në fushën e saj të specializuar – SHTATZËNI dhe STERILITET.