Цени

Цени за нашите услуги

 • Вагинален УЗ (ЕХО) – 1.500,оо ден.
 • ПАП тест – 1.300,оо ден.
 • Вагинален преглед – 1.000,оо ден.
 • Фоликулометрија – 500,оо ден.
 • Советување со медицинска документација – 1.000,оо ден.
 • Апликација на спирала (IUD) – 1.000,oo den.
 • Вадење на спирала – 500,ооден.
 • Пакет 4 бриса (cervix, vagina, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma/ Mycoplasma) со уринокултура– 2.600,oo ден.
 • Брис за цервикс – 900,оо ден.
 • Брис за вагина 900,оо ден.
 • Брис за Chlamydia trachomatis – 700,oo den.
 • Брис за Ureaplasma/ Mycoplasma – 800,oo ден
 • Уринокултура – 300,оо ден.
 • Спермокултура – 900,оо ден.
 • ХПВ (HPV) типизација – 3.600,оо ден.
 • Брис за ГБС (GBS) – 500,оо ден.
 • Хормонален пакет (FSH, LH, PRL, E2) – 3.200,оо ден.
 • Тиреоидни хормони (TSH, fT4) – 1.400,оо ден.

Земање на брисевиза микробиолошко испитување и брис за ХПВ типизација – не се наплаќа! Цените се одредени од Авицена лабораторија.

 • УЗ во бременост – 1.500,оо ден.
 • Скринингза Даун синдром (Down Syndrom) во прв триместар од 11 до 13 г.н. – 2.000,оо ден.
 • Скрининг на аномалии во втор триместар од 19 до 21 г.н. – 2.000,оо ден.
 • Доплер во бременост – 500,00 ден.
 • Вагинален УЗ +ПАП тест – 2000,оо ден.
 • Вагинален преглед + вагинален УЗ + ПАП тест – 3.000,00 ден.
 • Вагинален преглед + ПАП тест – 1.500,00 ден.

Важно

НАПОМЕНА: сите материјали од пациентки кои ќе бидат земени во нашата ординација, паѓаат на товар на истата во смисла на транспорт до соодветната медицинска установа. Резултатите од микробиолошките иследувања ќе ви бидат дадени на увид за 2 работни дена а оние од ПАП тестот за 7-10 дена. Истите можете да ги подигнете во нашата ординација.

НАПОМЕНА: ординацијата овозможува попуст за средношколци, студенти и пензионери, како и за сите пациенти во текот на годината. За истите ќе бидете навремено известени преку нашата веб страна и фб профил.