GJINEKOLOGJI

GJINEKOLOGJI

 • Ekzaminim me UT (vaginal dhe abdominal me fshikëzën plot)
 • Marrja e mostrave për PAP / (Histolab)
 • Analiza (bris) mikrobiologjik/e ( Avicena)
 • Urinokultura (Avicena)
 • HPV tipizim ( Avicena)
 • Trajtim i lythave (kondiloma)
 • Trajtim i të gjitha çrregullimeve të ciklit menstrual
 • Përgatitje e plotë për IVF
 • Diagnozë dhe trajtim i infertilitetit dhe sterilitetit (primar dhe sekondar)
 • Këshillimore për të rinjtë
  • lloje të kontracepcionit dhe mbrojtje nga shtatzëni e padëshiruar
  • prevenim, detektim i hershëm dhe trajtim i sëmundjeve seksualisht të transmetueshme (STD)
 • Këshillim dhe trajtim i gjendjeve në lidhje me perimenopauzën dhe menopauzën
 • Vendosja dhe heqja e spirales (IUD)
 • Planifikimi i familjes
 • Mjekësia preventive e aplikuar në gjinekologji (prevenimi primar)
 • Identifikimi i rrezik – faktorëve
 • Vlerësim i rrezikut personal nga paraqitja e sëmundjes
 • Kryerja e skrining testeve specifike
 • Ndërmarrja e masave të nevojshme parandaluese
 • Parandalim i hershëm dhe diagnozë e sëmundjeve asimptomatike